1. برای ثبت نام در دوره ها و دریافت پشتیبانی و آپدیت ها باید حساب کاربری خود را در سایت ایجاد کنید.
  2. اطلاعات شما پیش ما محفوظ می باشد و از آنها صرفا برای اطلاع رسانی دوره ها ، آپدیت ها ، پشتیبانی و سایر اطلاع رسانی ها به شخص خود شما استفاده می شود..
  3. پس از ثبت نام در هر دوره از نظر شرعی و قانونی نباید آن را نشر دهید و در اختیار اشخاص دیگر بگذارید؛ تنها می توانید با اقوام درجه یک تان آن را به اشتراک بگذارید و این مورد منعی ندارد.
  4.  اعلان ها و اطلاعیه ها از طریق حساب کاربری شما به اطلاعتان می رسد.