درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی کارزان نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه هنرهای ترسیمی در اردیبهشت 1400 تشکیل شده است. این مجموعه با تیم جوان و درعین حال مجرب خود با شناخت کامل روحیه آموزشی نسل جوان تلاش می کند دوره های آموزشی ای را تهیه و تدوین کند که برای شما بهترین بازدهی ممکن در کوتاه ترین زمان را داشته باشد.