ندا نقشبندی

از بنیان گذاران آکادمی کارزان

درباره استاد:
مهندس ندا نقشبندی از بنیان گذاران اصلی آکادمی کارزان و مدرس ارشد مجموعه

آدرس ایمیل

nedanaghshbandi7698@gmail.com

شماره تماس

09044843658

تلگرام

09044843658 - neda_naghshbandi@

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس